logo
จ่ายสูงสุด บาทละ 1,000 / 100
หวยรัฐบาลไทย
ประเภทราคาอัตราจ่าย
3 ตัวบนบาทละ1,000.00 บาท
3 ตัวโต๊ดบาทละ150.00 บาท
3 ตัวหน้าบาทละ450.00 บาท
3 ตัวล่างบาทละ450.00 บาท
2 ตัวบนบาทละ100.00 บาท
2 ตัวล่างบาทละ100.00 บาท
วิ่งบนบาทละ3.20 บาท
วิ่งล่างบาทละ4.20 บาท

ส่วนลด

0%

จ่ายสูงสุด บาทละ 850.00
หวยยี่กี / ฮานอย / หวยหุ้น
ประเภทราคาอัตราจ่าย
3 ตัวบนบาทละ850.00 บาท
3 ตัวโต๊ดบาทละ140.00 บาท
2 ตัวบนบาทละ92.00 บาท
2 ตัวล่างบาทละ92.00 บาท
วิ่งบนบาทละ3.20 บาท
วิ่งล่างบาทละ4.20 บาท

ส่วนลด

0%

จ่ายสูงสุด บาทละ 850.00
หวยมาเลย์ / หวยลาว
ประเภทราคาอัตราจ่าย
3 ตัวบนบาทละ850.00 บาท
3 ตัวโต๊ดบาทละ140.00 บาท
2 ตัวบนบาทละ92.00 บาท
2 ตัวล่างบาทละ92.00 บาท
วิ่งบนบาทละ3.20 บาท
วิ่งล่างบาทละ4.20 บาท

ส่วนลด

0%

จ่ายสูงสุด 120,000.00
หวยชุดลาว
ประเภทราคาอัตราจ่าย
4 ตัวตรงชุดละ120,000.00 บาท
4 ตัวโต๊ดชุดละ5,500.00 บาท
3 ตัวตรงชุดละ41,000.00 บาท
3 ตัวโต๊ดชุดละ4,100.00 บาท
2 ตัวหน้าชุดละ1,700.00 บาท
2 ตัวหลังชุดละ1,700.00 บาท

ส่วนลด

0%

จ่ายสูงสุด 90,000.00
หวยชุดฮานอย / หวยชุดมาเลย์
ประเภทราคาอัตราจ่าย
4 ตัวตรงชุดละ90,000.00 บาท
4 ตัวโต๊ดชุดละ4,000.00 บาท
3 ตัวตรงชุดละ30,000.00 บาท
3 ตัวโต๊ดชุดละ3,000.00 บาท
2 ตัวหน้าชุดละ1,400.00 บาท
2 ตัวหลังชุดละ1,400.00 บาท

ส่วนลด

0%

จ่ายสูงสุด บาทละ 950.00
หวย ธกส. / หวยออมสิน
ประเภทราคาอัตราจ่าย
3 ตัวบนบาทละ950.00 บาท
3 ตัวโต๊ดบาทละ150.00 บาท
2 ตัวบนบาทละ92.00 บาท
2 ตัวล่างบาทละ92.00 บาท
วิ่งบนบาทละ3.20 บาท
วิ่งล่างบาทละ4.20 บาท

ส่วนลด

0%

จ่ายสูงสุด 3,100,000
ล๊อตเตอรี่รัฐบาลไทย
ประเภทราคาอัตราจ่าย
รางวัลที่ 1ชุดละ3,100,000.00 บาท
รางวัลที่ 2ชุดละ110,000.00 บาท
รางวัลที่ 3ชุดละ41,000.00 บาท
รางวัลที่ 4ชุดละ21,000.00 บาท
รางวัลที่ 5ชุดละ11,000.00 บาท
ข้างเคียงชุดละ51,000.00 บาท
3 ตัวหน้าชุดละ2,100.00 บาท
3 ตัวล่างชุดละ2,100.00 บาท
3 หน้าหลังชุดละ5,000.00 บาท
2 ตัวล่างชุดละ1,100.00 บาท

ส่วนลด

0%